Bevolkingsprognose
Waar in uw gemeente slaat de vergrijzing toe? En waar groeit het kindertal? Met onze kaarten en cijfers ziet u het in één oogopslag. Zicht op de ontwikkeling van de bevolking is een onmisbare bouwsteen in veel beleidstrajecten. Daarom wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bevolkingsprognoses op gemeenteniveau. Binnen een gemeente kan echter sprake zijn van een aanzienlijke variatie in ontwikkelingen. Een school kan bijvoorbeeld best worden gebouwd in een buurt waar het kindertal gaat toenemen, terwijl allerlei ouderenvoorzieningen beter op hun plek zijn in vergrijzende buurten. Onze binnengemeentelijke prognoses laten zien waar in een gemeente de vergrijzing toeslaat, of waar het kindertal gaat toenemen. In combinatie met allerlei andere kaarten, zoals de levensloopbestendigheid van woningen, fysieke en sociale kenmerken van de omgeving en de aanwezigheid van voorzieningen, kan het lokale beleid op maat van de toekomstige ontwikkelingen worden gemaakt.

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe het aandeel kinderen in Elst zich gaat ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen mogelijke nieuwe locaties van scholen worden bepaald. Ook kunnen scholen met dalende leerlingaantallen in de nabije omgeving worden geïdentificeerd. 

Ontwikkeling aandeel kinderen Elst


Bevolkingsprognoses
RIGO kan inzicht geven in de ontwikkeling van de bevolking naar leeftijdscategorie op pc6-niveau.

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.