Datasets en kaarten
RIGO maakt niet alleen onderzoeksrapporten, maar ook allerhande datasets die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van bepaalde gebieden en de kenmerken daarvan. Bekendste voorbeeld hiervan is de Leefbaarometer die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar wordt gesteld. Maar we hebben ook andere datasets en kaarten ontwikkeld, die we als product beschikbaar stellen. Het gaat vooral om geodata op het gebied van wonen maar ook over kenmerken van de bevolking. Op deze website beschrijven we de datasets die wij als product aanbieden. Uiteraard kunnen wij ook maatwerk leveren.

 BAG
 Bevolkingsprognose  
 Eigendom van woningen
 Gebiedstyperingen
 Geschiktheid woningvoorraad (woonmilieus)  
 Huizenprijzen
 Nieuwbouw adresniveau
 Opleidingsniveau
 Woningtypen
 Woonplaatsenkaart
 Zes-positie postcodekaart

Meer informatie
Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.