Contact
Wonen op de kaart is een website van RIGO Research en Advies. Voor meer informatie over ons onderzoek, de producten of hoe deze passen binnen uw organisatie kunt u contact met ons opnemen via GEO@rigo.nl of bellen naar 020-5221111.


Over Wonen op de kaart
RIGO verricht markt- en beleidsonderzoek en verleent ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid en strategie op het gebied van de woon-, werk- en leefomgeving. Om onderzoeksmateriaal inzichtelijk en toegankelijk te presenteren maken we veelvuldig gebruik van GIS-toepassingen. Een kaart zegt immers vaak meer dan een stapel tabellen.

In veel gevallen stellen we het kaartenmateriaal ten dienste van een onderzoek. Kaarten zijn zeer geschikt om bevindingen mee te illustreren. Bovendien zijn er steeds meer bronnen met gedetailleerde geografische informatie, die zich lenen voor weergave in kaartvorm. Soms is geodata een product op zichzelf, dat gebruikers naar eigen inzicht en behoefte kunnen raadplegen. De Leefbaarometer is het bekendste voorbeeld van een dergelijk naslagwerk. Denk ook aan gebiedstyperingen waarin diverse bronnen worden gecombineerd om tot een fysieke en sociale woonmilieutypering te komen. Of aan een indicatie van het opleidingsniveau.

Op deze site zijn diverse voorbeelden te vinden van bij RIGO beschikbaar kaartmateriaal. Ook is het mogelijk om een online viewer te maken, waarin verschillende kaartlagen interactief bekeken kunnen worden.