Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau van de bevolking wordt nergens in Nederland geregistreerd. Het CBS rapporeert hier alleen maar over op landelijk niveau en naar specifieke bevolkingsgroepen. Maar op een lager schaalniveau is nauwelijks bekend hoe het met het opleidingsniveau van de lokale bevolking is gesteld. RIGO heeft daarom een model ontwikkeld, waarmee op basis van allerlei andere gegevens van de bevolking en de woonomgeving een betrouwbare indicatie van het opleidingsniveau kan worden gegeven. Op gemeente-, wijk- en buurtniveau kan hierdoor het aandeel laag- en hoogopgeleiden worden weergegeven. Het is zelfs mogelijk een indicatie van het aandeel laag- en hoogopgeleiden op 6ppc-niveau weer te geven, zoals op onderstaand kaartje voor Haarlem is gedaan. Hierdoor is het ook mogelijk om binnen buurten een verschil in opleidingsniveau te detecteren.

Aandeel laagopgeleiden HaarlemNiet alleen kan een indicatie van het opleidingsniveau worden gegeven, ook is het mogelijk om een verdere uitsplitsing te maken naar etniciteit en leeftijd. In onderstaand voorbeeld van Den Haag is een combinatie gemaakt van opleiding naar etniciteit en inkomen en is de grootste groep per pc6-gebied afgebeeld.
Opleidingsniveau
Indicatie opleidingsniveau op 6ppc-niveau
Voor ieder 6ppc-gebied is een indicatie voor het aandeel hoog-, middelbaar en laagopgeleiden berekend. Deze indicatie beslaat negen klassen (van extreem weinig tot extreem veel). Hierdoor ontstaat een betrouwbaar beeld van het opleidingsniveau op dit lage schaalniveau. Deze indicatie kan nader worden gespecificeerd naar etniciteit en leeftijd.

Aandeel hoog- en laagopgeleiden per buurt, wijk, 4ppc-gebied of gemeente
Voor iedere buurt, wijk, 4ppc-gebied, gemeente of ander aggregatieniveau kan het aandeel hoog-, middelbaar en laagopgeleiden worden geleverd. Dit aandeel kan nader worden gespecificeerd naar etniciteit en inkomen.

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.