Woningtypen (BAG)
Sinds 2012 is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) beschikbaar. Hierin zijn alle woningen in Nederland met informatie over bouwjaar, oppervlak en functie opgenomen. Wat ontbreekt is een duidelijke aanduiding van het woningtype. RIGO heeft deze bepaald. Hierbij is rekening gehouden dat de BAG regelmatig inconsequenties laat zien. Zo is een rijwoning meestal als apart gebouw op de BAG-kaart weergegeven, maar in sommige gevallen geeft de BAG een hele straat rijwoningen weer als één gebouw. Diverse correctieslagen en combinatie met andere geografische informatie waren nodig om tot een eenduidige bepaling van het woningtype te komen. Het gaat om een onderscheid naar appartement, tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen. Daarnaast is ook de dominantie van het woningtype per postcode, buurt en wijk bepaald.Woningtypen (adressen, BAG, postcode en buurtniveau)
Woningtype op adres- of pandniveau
Het product woningtype op adres- of pandniveau bestaat uit de volgende gegevens: Aantal woningen, woningtype, x,y-coördinaat, adres en BAG-nummer. Het bestand kan geleverd worden als GIS-shapefile, spss of als database (access, dbf). Andere formats op aanvraag. Uiteraard is het ook mogelijk om woningtype als extra kenmerk te bestellen bij de BAG (een van onze andere producten). Toevoeging van de x,y-coördinaat en de levering als GIS-puntenbestand is ook mogelijk.

Woningtypen op postcode- (6ppc, 4ppc), buurt-, wijk- of gemeenteniveau
Dit product bestaat voor iedere gebied uit het aantal woningen per woningtype en het dominerende woningtype. Standaardbestandsformat database (dbf, acces) en SPSS. Andere formats op aanvraag.

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.