Woonplaatsenkaart
RIGO heeft een woonplaatsenkaart samengesteld. Dit is een contourenkaart waarin de Nederlandse woonplaatsen zijn opgenomen. Deze kaart kan aanvullend naast de gemeente-, wijk-, en buurtkaarten worden gebruikt.

Nederland telt circa 400 gemeenten en jaarlijks worden dat er minder doordat woonplaatsen worden samengevoegd. Gevolg is dat het CBS over steeds meer woonplaatsen geen specifieke informatie rapporteert. Ook op de standaardkaarten van het CBS (buurt-, wijk-, en gemeentegrenzen) zijn veel woonplaatsen steeds moeilijker te identificeren. En dat terwijl er binnen gemeenten soms grote verschillen tussen de woonplaatsen zijn. Het CBS stelt om de paar jaar weliswaar de zogenaamde bevolkingskernenkaart beschikbaar, maar deze is in veel gevallen onvoldoende specifiek. Aaneengesloten woongebied wordt hierin veelal als één kern gedefinieerd. Amsterdam, Zaandam, Diemen en Amstelveen worden bijvoorbeeld als een eenheid gezien. Ook ontbreken er vele kleinere kernen op deze kaart. Woonplaatsenkaarten gebaseerd op de 4ppc-kaarten en de woonplaatsenkaart uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bestaan uit zogenaamde gesloten vlakken bestaat, waardoor niet duidelijk is wat tot het bebouwde gebied van de woonplaats behoort en wat niet. Ook hier ontbreken vele kleinere kernen.

Ontwikkeling bevolkingsomvang Noordoost Groningen 1998-2010


RIGO heeft daarom een eigen woonplaatsenkaart samengesteld. RIGO heeft inzichtelijk gemaakt waar het bebouwd gebied in Nederland zich bevindt, en heeft daar vervolgens met verschillende bronnen en bewerkingen de woonplaatsgrenzen en –namen bij verzameld. Resultaat is een woonplaatsenkaart die voldoende specifiek is, waar de bebouwing op te herkennen is, en waar bijna alle kleinere kernen op voorkomen

Op de afbeelding is een voorbeeld van deze kaart te zien, met daaraan de bevolkingsontwikkeling gekoppeld. Delfzijl wordt vaak aangehaald als voorbeeld van een krimpende gemeente. Deze kaart laat echter goed zien dat dat vooral voor de plaats Delfzijl geldt. De meeste andere – kleinere - woonplaatsen in de gemeente Delfzijl hebben daarentegen het inwonertal in deze periode zien toenemen. De krimp is dus iets specifieks voor de kern Delfzijl, maar niet voor de gemeente Delfzijl.

Woonplaatsenkaart
Woonplaatsen, contouren
De kaart is als GIS-bestand te bestellen. Dit kan voor een gebied (gemeenten), provincie of een landsdekkend bestand. De kaart bestaat uit de contour en de naam van de plaats.

Woonplaatsen + data
Ook kan deze kaart naar wens verrijkt worden met verschillende kenmerken met betrekking tot bevolking en woningvoorraad (maatwerk).

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.