Groei van Nederland
Nederland is in de twintigste eeuw explosief gegroeid. De bevolkingsomvang nam toe van vijf miljoen in 1900, tot bijna zeventien miljoen anno 2014. Dat heeft grote impact op de bebouwde omgeving gehad.

Rigo heeft filmpjes gemaakt waarin is te zien hoe het stedelijk gebied (en omgeving) van Nederland zich de afgelopen eeuw ontwikkeld heeft. Dan is goed te zien hoe planmatig Nederland georganiseerd is. Centraal liggen de historische centra, met als jaarringen daaromheen wijken uit opeenvolgende periodes. De eerste ring wordt gevormd door de vooroorlogse wijken, gevolgd door achtereenvolgens de vroeg-naoorlogse wijken (jaren vijftig) en doorzonwijken (jaren zestig-zeventig). Ten slotte zijn aan de randen grote bloemkool- (jaren zeventig-tachtig) en VINEX-uitbreidingswijken (sinds de jaren negentig) verscheen.

In deze speler zijn van verschillende steden en regio's video's opgenomen hoe de woningvoorraad door de jaren heen is opgebouwd. Voor alle 41 videos, klik hier.

Opbouw van Nederland
RIGO kan meer specifiek inzicht bieden in de opbouw van Nederland. Daarvoor hebben wij de gebiedstypering ontwikkeld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de fysieke woonomgeving er uitziet en wat de sociale kenmerken van de bevolking zijn. De fysieke typering is gebaseerd op bouwperiodes, woningtypen, woninggrootte en in- en uitbreidingslocaties. Deze typering maakt op laag schaalniveau de fysieke woonmilieus inzichtelijk. De sociale typering is gebaseerd op huishoudenssamenstelling, leeftijd, inkomen en opleiding en geeft de dominerende sociaaleconomische en demografische situatie van de bewoners weer.

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.