Geschiktheid woningvoorraad
De aanstaande vergrijzing brengt verschillende maatschappelijke opgaven met zich mee. Eén van de gevolgen van de vergrijzing is een groeiende behoefte aan geschikte en aanpasbare huisvesting. In veel gevallen is echter niet duidelijk hoe groot het aanbod van geschikte woningen in een gemeente of buurt is, wat het lastig maakt beleid op dit punt te voeren. De enige manier om volledig duidelijk te krijgen welke woningen geschikt zijn en welke niet is om alle woningen te bezoeken en aan een visuele inspectie te onderwerpen. Dit is echter een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. RIGO heeft daarom een methode ontwikkeld waarmee het aanbod van geschikte woningen snel in beeld kan worden gebracht. Door gebruik te maken van referentiebestanden kan – op basis van woningkenmerken als bouwjaar, oppervlak, beukmaat en woningtype – een inschatting worden gemaakt of een woning geschikt is voor een bijzondere doelgroep.

Doordat van iedere woning in een postcode, buurt of gemeente die inschatting bekend is, kan berekend worden hoe groot het aanbod van ongeschikte woningen in zo’n gebied is. De omvang van dit aanbod kan vergeleken worden met het aandeel ouderen – nu én in de toekomst – waardoor tekorten en overschotten inzichtelijk worden. Het aanbod van ongeschikte woningen kan ook op de kaart afgebeeld worden, zoals hieronder voor Almelo is gedaan.

Aandeel woningen ongeschikt voor aanpassingen Almelo (binnen straal van 200 meter)


Geschiktheid woningvoorraad
RIGO kan inzicht geven in de geschiktheid van de woningvoorraad van alle gebieden in Nederland, zoals per 6ppc- of 4ppc-gebied of op CBS-buurt-, wijk-, of gemeenteniveau, maar ook van een eigen gebiedsindeling

Voor meer informatie over de producten en diensten die RIGO biedt, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.