GIS-toepassingen in het onderzoek
Ter ondersteuning van ons onderzoek maken we vaak gebruik van kaartmateriaal. Met kaarten is het mogelijk om ingewikkelde materie inzichtelijk en toegankelijk te presenteren. De lezer van het onderzoeksrapport kan met de kaarten snel en eenvoudig een beeld vormen van het gebied en hoe dat gebied er voor staat. Op deze pagina zijn een aantal diapresentaties te vinden met voorbeelden die in onderzoek gebruikt kunnen worden.

Voorbeelden. In deze diapresentatie zijn voorbeelden te zien van kaarten die we gebruiken en hebben ontwikkeld ter ondersteuning van ons onderzoek.

Leefbaarheid. We doen veel onderzoek op het gebied van de leefbaarheid. Daarvoor gebruiken we kaarten die snel de problemen, gevaren én kansen van een gebied duidelijk maken. Voor meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden voor leefbaarheidsonderzoek met behulp van de Leefbaarometer zie de site Toepassingen van de Leefbaarometer

Geschiktheid woningvoorraad. Nederland is aan het vergrijzen. Dat brengt een groeiende behoefte aan geschikte en aanpasbare huisvesting met zich mee. Met behulp van kaartbeelden is snel en nauwkeurig inzichtelijk te maken waar de ouderen nu én in de toekomst wonen en waar de geschikte en aanpasbare wonigen staan.

Locatiegericht marktonderzoek. Wat zijn de kansen voor een bepaald bouwproject in de markt? Bij vrijwel alle nieuwbouwprojecten wordt eerst een marktonderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen. GIS en geografische data kunnen hierbij ondersteunen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de producten en diensten die wij bieden, kunt u ons mailen of bellen met 020-5221111.