Online kaartentool
Alle kaarten die op deze website te vinden zijn, kunnen via een online kaartenviewer worden gepresenteerd. Met een online kaartenviewer is het mogelijk om verschillende kaartlagen interactief te benaderen, door in of uit te zoomen, verschillende kaartlagen te selecteren of zelfs in te tekenen of notities te plaatsen. Hierdoor is het eenvoudig om informatie over verschillende onderwerpen te combineren en zo een diagnose over een bepaald gebied op te stellen. Als bijvoorbeeld de (verwachte) ontwikkeling van het aandeel ouderen en de geschiktheid van de woningvoorraad wordt gecombineerd wordt vrij snel zichtbaar in welke gebieden mogelijk problemen ontstaan: namelijk diegene waar het aandeel ouderen sterk gaat stijgen en er veel ongeschikte woningen in een buurt staan, kan dat in de toekomst voor problemen gaan zorgen.

Een voorbeeld van zo’n online kaartenviewer is hier te zien voor Doetinchem . Hierin zijn een aantal van de mogelijke kaartlagen opgenomen. Er zijn nog veel andere kaartlagen mogelijk. Neem voor de mogelijkheden contact op met met ons of of bel 020-5221111. .